Rodzaje wad zgryzu.

Trudno znaleźć osobę która miałaby idealne łuki zębowe bowiem zdarza się to naturalnie bardzo rzadko. W większości przypadków jest to związane z większym lub mniejszym wkładem pracy dobrego ortodonty. W naszych regionach geograficznych, zamieszkująca je rasa kaukaska, jest szczególnie podatna na wiele zmian w uzębieniu. Szczególnie jest to związane z naciskiem na jaki jest narażony układ zębowy od wczesnego dzieciństwa do nawet 45 roku życia. Podczas wizyty u ortodonty, zostaje w pierwszej kolejności rozpoznana wada uzębienia. Po szczegółowej analizie lekarz może określić położenie zębów, przebieg łuków zębowych oraz określić dalsze etapy leczenia. (http://www.pro-orto-dent.pl/ortodoncja.html)

Zgryz krzyżowy

Wada ta polega na ty, że dolne zęby są ustawione na różnych odcinkach, w kierunku zewnętrznym do zębów górnych. Przy dużej wadzie można zaobserwować dużą asymetrię twarzy, nawet zniekształcenie rysów, a oprócz tego prowadzi do przyśpieszonego starcia zębów.

Zgryz przewieszony

W tym przypadku występuje poszerzenie szczeki lub zwężenia żuchwy. Doprowadza to do rozmijania się zębów dolnych z górnymi w bocznej części łuku zębowego, co prowadzi do poważnych braków w efektywności przeżuwania na całym odcinku uzębienia i nadmiernego obciążenia tylko części zębów.

Układ zębowy

Tyłozgryz

Przy tej wadzie na łuku dolnym występuje cofnięcie zębów w porównaniu do zębów górnych. Dolna warga jest tutaj cofnięta, siekacze nie stykają się i te na łuku górnym łatwo ulegają uszkodzeniom.

Przodozgryz

W tej wadzie mamy odwrotną sytuacje niż w tyłozgryzie – to wysunięcie dolnego łuku zębowego i dolnej wargi. Większość pacjentów koryguje ta wadę ze względu na estetykę wyglądu.

Zgryz otwarty

Przy tej wadzie nie dochodzi do styczności między dolnym i górnym łukiem zębowym. W wielu przypadkach wadzie tej towarzyszą wady wymowy.

Zgryz głęboki

Wada ta polega na tym , że siekacze górnej szczęki nachodzą więcej niż połowę dolnej partii uzębienia. Niekiedy dochodzi do sytuacji, że żeby przednie mogą uszkadzać podniebienie i jamę ustną. Taka wada nie leczona, może doprowadzić do poważnych problemów, nawet do utraty zębów.

Stłoczenie zębów

W tym przypadku zęby są większe niż zębodoły w których są osadzone i zostają ściśnięte w łuku zębowym. Może to powodować problemy z codzienną higiena oraz z estetyką uzębienia.

Story Page